Bedrifter og offentlege institusjonar

Hovudnæringa i Haukedalen er landbruk med 25 aktive gardsbruk, men her er også eit rikt næringsliv utover dette. Det er mange som har starta opp eigne firma innanfor fleire bransjar både som hovudnæring og som attåtnæring til landbruket.

Livet på ein gard er spennande der ein får kontakt med dyra og naturen på ein heilt spesiell måte. Tettare på naturen er det store moglegheiter for å nytte seg av ressursane som fiske, jakt, gardsprodukt og markens grøde.

Advertisements