Grasrotmidler

Bygdeutviklingslaget er registert som grasrotmottakar. Du som tippar, kan derfor registere Haukedalen bygdeutviklingslag som grasrotmottakar.

5 % av det du tippar for vil gå til Haukedalen Bygdeutviklingslag om du har registert laget som grasrotmottakar. Det blir ikkje lagt føringar for kva midlane blir brukt til.

Gå til denne linken for å registrere deg: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/for_lag_og_foreninger/sok_grasrotmottaker

Advertisements